زاهدان

در سیستان و بلوچستان، ایران
امروز: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر زاهدان، در استان سیستان و بلوچستان، ایران

اطلاعات شهر زاهدان

آب و هوای شهر زاهدان

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۴۵ درصد، فشار: ۳۲۳۴۰.۰۲ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۲۱

ساعت: ۱۶:۵۰

دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما